Zoeken:
RVOI

RVOI-geschillen naar Raad van Arbitrage

KIVI heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw bereid gevonden om alle geschillen af te wikkelen die na 2 januari 2013 conform het arbitrage beding uit de RVOI aanhangig worden gemaakt. Daartoe treedt een nieuw reglement van de Commissie van Geschillen in werking per 2 januari 2013. Dit reglement verwijst naar het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw voor de wijze van geschilbeslechting. Geschillen op grond van de RVOI dienen daarom vanaf die datum bij de Raad van Arbitrage aanhangig te worden gemaakt.

Met het oog op de beslechting van deze geschillen zijn (op voordracht van KIVI en NLIngenieurs) door de Raad van Arbitrage vier extra arbiters benoemd met specifieke technische deskundigheid op de vakgebieden die vaak aan de orde zijn in geschillen die op grond van de RVOI aan de orde worden gesteld.

De Commissie van Geschillen blijft in functie voor de afwikkeling van geschillen die vóór 2 januari 2013 aanhangig zijn gemaakt. Deze lopende geschillen worden onverkort conform het oude reglement afgewikkeld. Het secretariaat daarvan blijft bij Ubink Vastgoedadvocatuur in Zwolle.


www.raadvanarbitrage.nl

 

        

Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau

Uw opdrachtgever wil weten waar hij met u aan toe is. Daarvoor gebruikt u de RVOI. Deze vertrouwde regeling, die al meer dan honderd jaar bestaat, is een initiatief van KIVI. De RVOI wordt regelmatig aangepast aan de eisen van de tijd, aan de hand van ervaringen van opdrachtgevers, raadgevende ingenieurs en jurisprudentie. De RVOI voldoet aan de bepalingen van het BW.

 

De regeling wordt uitgegeven door KIVI dat het auteursrecht bezit, en zij is erkend door de bouwministeries en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De RVOI is de meest gebruikte regeling in de samenwerking van opdrachtgevers en ingenieursbureaus in ons land.

 

De regeling is gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank in Den Haag, waarmee zij rechtsgeldig is en waardoor u niet meer hoeft te deponeren.

   

http://www.kiviniria.net/media/Ledenservice/RVOI/RVOI_2001_met_blauwe_rand_200x200p_ronde_hoeken.png

 

 

De meerst recente versie van de RVOI is die uit 2001.