Debat Politiek en Techniek

Onze maatschappij wordt in zo’n sterke mate beïnvloed door de techniek dat een betere communicatie tussen politiek en techniek van essentieel belang is. Wederzijds begrip over de maatschappelijke besluitvorming en de optimale toepassing van technische mogelijkheden is noodzakelijk. Politiek en techniek lopen dagelijks tegen de harde realiteit van onbegrip aan. Kostenoverschrijdingen en falen van techniek zijn daar de gevolgen van.

In dat kader is KIVI in 2003 gestart met het zogenaamde Debat Politiek en Techniek, dat periodiek aan de hand van een actueel thema wordt georganiseerd. In zo'n debat staat de rol van de techniek bij actuele maatschappelijke vraagstukken centraal. Het gaat om een discussie over mogelijkheden, uitdagingen, veiligheid, risico's en toekomstverwachtingen van hedendaagse en toekomstige technologische ontwikkelingen.

Voor het Debat Politiek en Techniek worden zowel KIVI NIRIA leden als politici persoonlijk uitgenodigd. Voor elk debat zullen één of twee inleiders worden gevraagd een korte introductie op het onderwerp te geven. De nadruk van de bijeenkomst ligt op de discussie. De uitkomsten van het debat kunnen bijdragen aan het opstellen van een 'position paper' vanuit de technische gemeenschap.

 
Zoeken:

 Overzicht debatten


Het debat Politiek en Techniek wordt georganiseerd door de Voorbereidingscommissie Politiek en Techniek van KIVI NIRIA.

Raad van Advies