Jaarthema 2010: Duurzaam omgaan met energie

Met dit jaarthema en met het jaarcongres gaan we op zoek naar praktische voorbeelden die zoden aan de dijk zetten als het gaat om slim en duurzaam omgaan met energie.

Allereerst gaan we in op het eerste kernpunt van de update van de Smart Energy Mix die in 2008 uitkwam. Dat punt is dat besparen op energie de snelste en goedkoopste manier is om CO2-emissies te verminderen en onze afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers te verkleinen.
Daarnaast kijken we ook naar de technische mogelijkheden voor energieconsumenten om zelf hun energie op te wekken en gaan we in op de consequenties, zoals de noodzaak van een smart grid dat tweerichtingsverkeer toestaat en regelt voor elektriciteit, maar ook voor bijvoorbeeld warmte en koude.
We maken ook een korte inventarisatie van de continuïteit van de energievoorziening. Wat kan de energiegebruiker doen door bijvoorbeeld zelf energie op te wekken of slim energie te gebruiken? Hoe betrekken we de consument? Hoe komen we tot smart business modellen?

We kijken naar de verschillende mogelijkheden met aandacht voor technische, economische en sociale aspecten.

Met de Trias Energetica kijken we naar:

  • het beperken van de energievraag
  • het vergroten van het aandeel van duurzame energiebronnen
  • het zo efficiënt en zo schoon mogelijk inzetten van conventionele energiebronnen.

We richten ons op zes gebieden:

  • duurzaam omgaan met energie
  • de gebouwde omgeving
  • verkeer en transport
  • industrie
  • land- en tuinbouw
  • duurzame bronnen
 
Zoeken:

Klik hier om meer te weten over het thema energie.

Klik hier om meer te lezen over het KIVI NIRIA Jaarcongres 'Duurzaam omgaan met energie' van 6 oktober 2010.

Klik hier om meer te lezen over the Sustainable Energy Conference gehouden op 9 december 2010 in Den Haag.