Zoeken:
BeŽindiging lidmaatschap

Lidmaatschappen gelden tot schriftelijke wederopzegging.  Lidmaatschappen kunnen beëindigd worden aan het einde van het kalenderjaar.  Er geldt een opzegtermijn van tenminste één maand. Met andere woorden uw schriftelijke opzegging per brief, fax of e-mail dient dus uiterlijk 1 december in ons bezit te zijn. Na ontvangst van uw schriftelijke opzegging èn na de ontvangst van de door u verschuldigde contributie ontvangt u ter bevestiging een brief waarin wij vermelden op welke datum uw lidmaatschap eindigt.

Bij opzeggingen na 1 december 2014 bent u - zoals statutair vastgesteld - contributie verschuldigd voor een periode van 12 maanden (tot 1 januari 2016).

U kunt uw opzegging sturen naar:

Wij stellen het bijzonder op prijs als u uw lidmaatschapsnummer en de reden van uw lidmaatschapsbeëindiging vermeldt.