Zoeken:

Lezing : Onwikkeling in debat energievoorziening

  16 mei 2011 19:30
Locatie KIVI NIRIA gebouw, Grote Zaal
Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag
Organisator Afdeling Olie- en Gastechnologie
   
Omschrijving Dominic Boot was gedurende 12 jaar voorzitter VNPI, Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie. In zijn voordracht zal hij zijn persoonlijke visie geven op de ontwikkelingen van het debat over de energievoorziening en aandacht vragen voor de spagaat die is ontstaan tussen de politieke wenselijkheid en de wetenschappelijke werkelijkheid.

VNPI is direct betrokken bij discussies met overheid en milieugroepen over de energievoorziening, met name over het losmaken van het “fossiel infuus”. Deze wil om het gebruik van fossiele brandstoffen uit te faseren is geboren uit de zorgen rond de voorzieningszekerheid en in toenemende mate door de perceptie dat het gebruik van fossiele brandstoffen één van de oorzaken is van de klimaatverandering.

Boot zal zijn persoonlijke visie geven over de discussie rond de klimaatverandering, waarin emotie een grote rol speelt en waarin vermeende feiten met grote stelligheid worden verkondigd en verdedigd. Veel van die feiten berusten echter op een serie van aannamen die niet allemaal even goed onderbouwd zijn.

Het debat wordt verder gecompliceerd door het dilemma dat veel scenario's concluderen dat fossiele brandstoffen een onmisbare schakel blijven vormen in de energievoorzienig van de wereld, de EU en ook van Nederland. Bovendien leveren de olie-industrie en de Nederlandse raffinaderijen een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie en werkgelegenheid.

Het met grof geweld terugdringen van de antropogene CO2 uitstoot lijkt weinig kans van slagen te hebben als eenzijdig middel om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Er wordt daarom gekeken naar andere vergaande middelen om de klimaatverandering terug te dringen doch sommige van deze lijken erger dan de kwaal.

De conclusie is dat de werkelijke oplossing gevonden zal moeten worden door zorgvuldig afgewogen onderzoek en ontwikkeling van middelen om een radicale verandering te brengen in de energie intensiteit van de groeiende wereld bevolking en haar groeiende ambities."

De heer Boot hield op 12 april 2007 ook al een voordracht voor KIVI NIRIA Olie- en Gastechnologie met als titel 'De zin en onzin van biobrandstoffen'. Voor die voordracht zie de OG website: www.kiviniria.nl/og
Programma
Sprekers Bio Drs. J.C.D.Boot :

Dominic Boot (1939) behaalde in 1964 zijn doctoraal Organische Chemie met als keuzevak filosofie. Na een korte periode als leraar schei- en natuurkunde begon hij in 1965 zijn Shell loopbaan. Hij werkte als technoloog in de raffinaderijen van Trinidad en Curacao, werkte in Londen en werd in 1975 General Manager manufacturing training. Daarna volgden periodes als directeur raffinage in Pernis, algemeen directeur in Berre (Frankrijk), Stanlow (VK) en Singapore. Hij werd in 1999 directeur van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie. Hij geeft sinds een aantal jaren les aan niet -Nederlanders in de Haagse Schilderswijk.
Kosten Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden.
Naam en contactgegevens voor informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Govert Baak
govert.baak@shell.com

   
  De deadline voor het aanmelden is bereikt